Authentic Ninjutsu and Samurai Bujutsu from Soke Anshu Christa Jacobson (宗家 暗主)

Archive for March 31, 2023

FIGHTING TECHNIQUES ✅ How To Do DROP SEOI NAGE in a FIGHT like JOHN WICK 🤩‼️ Jujutsu, Jujitsu, Judo

Checkout Our Merch Here: https://teespring.com/stores/budo-ryu-ninjutsu-merch

BUDO RYU KAI (School of the Warrior Way) http://BudoRyuNinjutsu.com/  

Follow Soke Anshu on Facebook! https://www.facebook.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Twitter! https://twitter.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Instagram! https://www.instagram.com/AnshuChristaJacobson