Authentic Ninjutsu and Samurai Bujutsu from Soke Anshu Christa Jacobson (宗家 暗主)

Posts tagged “kendo

Martial Arts Training | Techniques Change – Principals Remain | Ninjutsu / Ninpo

BUDO RYU KAI | School of the Warrior Way
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!
https://twitter.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Instagram!
https://www.instagram.com/AnshuChristaJacobson

Advertisements

Kumitachi (組太刀) Koryu Bokken Keiko

☯ BUDO RYU KAI ☯ (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!
https://twitter.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Instagram!
https://www.instagram.com/AnshuChristaJacobson


SAMURAI NO KOKORO-E | 21 Precepts of the Bushi

 

☯ BUDO RYU KAI ☯ (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!
https://twitter.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Instagram!
https://www.instagram.com/SokeAnshu/


Heiho #0052 – Samurai Strategy: Kenjutsu (剣術) Iaijutsu (居合術)

☯ BUDO RYU KAI ☯ (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
www.budoryuninjutsu.com

——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!
https://www.facebook.com/Anshu-Christa-Jacobson-119934164717846/

Follow Soke Anshu on Twitter!
https://twitter.com/SokeAnshu


Kendo Bogo (剣道 防具) / Kendogu (剣道具)

1514985_678508338860423_1028113997_n———–
BUDO RYU (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
www.BudoRyuNinjutsu.com

———–
Follow me on Facebook! (martial arts posts)
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow me on Twitter! (escort / erotic arts posts)
https://twitter.com/KCGeisha

Official Fan Page of Soke Anshu!
http://www.AnshuChristaJacobson.com 

 


Samurai Cartoon – Stealing Miso Soup (味噌汁)

1560495_10202321405067987_500934579_n

Stealing Miso Soup (味噌汁)


Samurai Cartoon – Shinobi Taisabaki (忍び 体捌き)

995275_10202335607463038_425870778_n

Shinobi Taisabaki (忍び 体捌き)…


Samurai Cartoon (Reflex)

1520764_674299179258576_2081734657_nSamurai Reflex (侍 反射)…


Is Ninjutsu Dead?…

Follow us on Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow us on Twitter:
https://twitter.com/KCGeisha

Follow us on Instagram:
http://instagram.com/kcgeishagirl/#

Join the Budo Ryu Ninjutsu Online Dojo!
http://cjj2004.tripod.com/budoryuonlineuniversity/

The 7 Warrior Traditions of the Budo Ryu:
* Koka Ryu Kempo (甲賀流拳法)
* Tenjin Ryū Jujutsu (天神流柔術)
* Tomo Ryu Shinobijutsu (戸猛流忍術)
* Musō Jikiden Eishin-ryū Iaijutsu (無雙直傳英信流居合術)
* Koto Ryu Koppojutsu (虎倒流骨法術)
* Gyokko-Ryū Kosshijutsu (玉虎流骨指術)
* Togakure-ryū Ninpo Taijutsu (戸隠流忍法体術)

Budo Ryu; School of the Warrior Way
http://www.BudoRyuNinjutsu.com

Official Fanpage of Soke Anshu
http://www.AnshuChristaJacobson.com


Soke Anshu Q&A (#0003) – How to Find a Master…

Follow us on Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow us on Twitter:
https://twitter.com/KCGeisha

Follow us on Instagram:
http://instagram.com/kcgeishagirl/#

Join the Budo Ryu Ninjutsu Online Dojo!
http://cjj2004.tripod.com/budoryuonlineuniversity/

The 7 Warrior Traditions of the Budo Ryu:
* Koka Ryu Kempo (甲賀流拳法)
* Tenjin Ryū Jujutsu (天神流柔術)
* Tomo Ryu Shinobijutsu (戸猛流忍術)
* Musō Jikiden Eishin-ryū Iaijutsu (無雙直傳英信流居合術)
* Koto Ryu Koppojutsu (虎倒流骨法術)
* Gyokko-Ryū Kosshijutsu (玉虎流骨指術)
* Togakure-ryū Ninpo Taijutsu (戸隠流忍法体術)

Budo Ryu; School of the Warrior Way
http://www.BudoRyuNinjutsu.com

Official Fanpage of Soke Anshu
http://www.AnshuChristaJacobson.com