Authentic Ninjutsu and Samurai Bujutsu from Soke Anshu Christa Jacobson (宗家 暗主)

Shurikenjutsu

1380805_632411333470124_1917188553_nShuriken handling and throwing methods of the historical shinobi / samurai.
#ninjutsu #ninpo #bujutsu #budo #shuriken #shurikenjutsu
—————————————————-
Follow me on Facebook!
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow me on Twitter!
https://twitter.com/KCGeisha

Official Fan Page of Soke Anshu!
http://www.AnshuChristaJacobson.com

Official Website of the Budo Ryu Dojo!
http://www.BudoRyuNinjutsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s